Wat kost het

Wij bieden onze hulp gratis aan.

U bent vrij om een gift over te maken naar onze stichting Geloven in de Stad, Haarlem
Bankrekeningnummer: NL48INGB0655098550  onder vermelding van “Gift voor GIDS Zorgloket”

Uw gift is aftrekbaar voor de belasting, omdat de stichting een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is.
Giften worden gebruikt voor het uitbreiden van de hulpverlening en het dekken van de dagelijkse kosten.