Privacy in de samenwerking

De bescherming van de privacy van onze cliënten in de samenwerking met onze partners is voor ons van groot belang.
Daarom conformeert het GIDS Zorgloket zich aan de landelijke richtlijnen voor het beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden.

Zie voor meer informatie de richtlijn:
Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden