Links

http://www.gelovenindestad.nl/               Beweging Geloven in de Stad

http://www.hetopenhuishaarlem.nl/       Het Open Huis in Schalkwijk (locatie Haarlem-Zuid)

http://shelter-haarlem.nl/                           Shelter Haarlem (locatie Haarlem-Noord)