Hoe ziet de hulpverlening eruit?

Onze hulpverlening bestaat uit drie stappen. Het eerste gesprek is het intakegesprek, daarna volgen de begeleidingsgesprekken en als laatste vindt het afsluitende gesprek plaats.

Het intakegesprek
In het intakegesprek kijkt de maatschappelijk werker samen met u naar wat er aan de hand is. Daarna wordt er samen met u een plan opgesteld waarin staat wat u wilt bereiken en hoe u dit kunt bereiken.

De begeleidingsgesprekken
Door middel van begeleidingsgesprekken helpen wij u telkens een stap verder en periodiek evalueren wij de voortgang. Uw doelen vormen het uitgangspunt van de gesprekken.

Het afsluitende gesprek
Tijdens dit gesprek wordt gekeken wat de hulpverlening u heeft opgeleverd en op welke wijze u zonder onze hulp verder kunt.